DE GROOTSTE COLLECTIE TER WERELD VAN MACHINES VAN LEONARDO DA VINCI

 

In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw nam het bedrijf IBM het initiatief om een vijftigtal machines van Leonardo da Vinci te laten vervaardigen. Ze werden verschillende keren uitgeleend en waren het voorwerp van tal van tentoonstellingen. Collecties van deze machines kan men vandaag bekijken bij het Château du Clos-Lucé in Amboise en in Milaan. Deze machines houden echter geen rekening met de recentste bevindingen op vlak van historisch onderzoek naar Leonardo da Vinci. Bovenal zijn ze niet voldoende talrijk opdat de bezoekers de totaliteit van het genie van Leonardo da Vinci zouden kunnen vatten.

Sinds de jaren ’70 heeft het historisch en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot Leonardo da Vinci opmerkelijk veel vooruitgang geboekt. Om te beginnen is het belangrijk dat bezoekers actuele versies van de maquettes kunnen ontdekken, machines die gebaseerd zijn op recente publicaties over het genie van de renaissance. Bovendien werd het aantal machines vermeerderd opdat méér werk van hem zou kunnen ontdekt worden, maar vooral om onderwerpen aan te boren die tot nu toe niet aan bod waren gekomen. Zo verdubbelt deze tentoonstelling het aantal reconstructies en kan men er een collectie van 100 maquettes bezichtigen, meteen ’s werelds grootste collectie machines van Leonardo da Vinci!

ORIGINELE WERKEN VAN DE GROTE 16E - EEUWSE KUNSTENAARS

 

De kunstenaar Leonardo da Vinci was tegelijkertijd schilder, beeldhouwer en architect. Aan de hand van diverse nooit eerder vertoonde films, belicht de tentoonstelling de artistieke vruchten en de vele meesterwerken die Leonardo heeft voortgebracht. Zo maakt de bezoeker kennis met zijn architecturale projecten en verhandelingen. Kijkend naar de tekening Vitruviusman, ziet hij dat Leonardo niet alleen een begaafd tekenaar was, maar tevens blijk gaf van een opmerkelijk inzicht in de verhoudingen van het menselijke lichaam.  


Enkele van zijn meest beroemde schilderijen zoals Mona Lisa, De Heilige Anna, de Maagd op de Rots, Het laatste Avondmaal en De Slag bij Anghiari krijgen bijzondere aandacht. Zeldzame originele documenten, daterend uit de renaissance, luisteren de tentoonstelling op. Het gaat om werken van kunstenaars die tijdsgenoten waren van Leonardo da Vinci of latere artiesten die hij had geïnspireerd: Michelangelo, Albrecht Dürer, Giorgio Vasari, Donatello, Verrocchio, Jean de Bologne, Raphaël, Francesco Guardi, Canaletto…