Bezoek de tentoonstelling

 

Deze tentoonstelling is een uitgelezen leerinstrument voor scholen en kinderen die kunst en geschiedenis willen ontdekken. Aan de hand van de maquettes, manuscripten, tekeningen en specifieke pedagogische hulpmiddelen zoals spellen, handmatige activiteiten en boeken, maken jonge bezoekers spelenderwijs kennis met Leonardo da Vinci en zijn tijdperk, de renaissance.

De tentoonstelling is opgebouwd met de wensen en noden van scholen in gedachten: er is pedagogisch materiaal en er zijn mechanismen die met de hand kunnen bediend worden om zo de verbeelding te stimuleren en de blik van kinderen te verruimen. Door zich op een plezierige manier te verplaatsen in de wereld van Leonardo da Vinci en handelingen uit te voeren zoals hij dat deed, zullen zij zijn werk beter begrijpen. Kinderen zullen dus het werk en de machines van Leonardo op hun eigen manier leren bekijken, aanvoelen en ontcijferen. Het is zo dat kunst helpt groeien:  door ons dingen bij te brengen over anderen en over onszelf. Kunst brengt zo ook plezier en geeft een beter inzicht in onze wereld, onze samenleving, het beeld dat we daarvan hebben en waarom dat zo is. Het is kunst die we kunnen ontleden en analyseren om er zo meer genot aan te beleven.


De informatieve borden op de tentoonstelling zijn afgestemd op kinderen en er werden speciaal voor hen spelletjes ontwikkeld. Scholen kunnen op de website van de tentoonstelling ook gratis een boekje downloaden met spelletjes voor hun leerlingen. Families en scholen kunnen hun bezoek ook voorbereiden (of na het bezoek aan de expo thuis nagenieten) aan de hand van een origineel pedagogisch dossier. Ook het downloaden daarvan is gratis.